Links

Privacyverklaring i.v.m. GDPR

Geachte patiƫnten, cliƫnten,

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe europese privacyrichtlijn (GDPR) in werking. Omdat wij zorgzaam en bewust omgaan met uw privacy, willen wij u graag informeren over ons beleid. Als paramedische zorgverstrekkers zijn wij begaan met de geheimhouding van uw medische gegevens. We zijn hiervoor trouwens gebonden aan het beroepsgeheim.

Ook uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. Alle dossiers worden digitaal bewaard door de firma Crossuite bvba. Deze voldoet perfect aan de nieuwe Europese richtlijnen en is een autoriteit op het gebied van dossierbeheer in de paramedische sector. Uw gegevens zitten achter een paswoord en een steeds veranderende code. Ook onze persoonlijke computers zijn beveiligd met een paswoord.

Uw gegevens worden enkel intern gebruikt en nooit doorgegeven aan derden met uitzondering van feedback aan doorverwijzers (vb. huisarts) en bij doorverwijzing naar andere zorgverstrekkers. Het is voor ons, maar ook voor u belangrijk dat wij in de toekomst uw persoonsgegevens en paramedische geschiedenis kunnen raadplegen. Mocht u echter bezwaar hebben dan kan op uw vraag uw dossier geheel of gedeeltelijk gewist worden. Daarnaast hebt u ten allen tijde inzagerecht in uw gegevens.

Hebt u verdere vragen, dan kan u zich steeds wenden tot uw therapeut.

Met vriendelijke groeten,
Hugo De Cock , Sonja Merckx en Elke Van der herten.