Therapeuten

Een afspraak bij ons:

Gegevens om een afspraak te maken vind u bij contact.
De duur van een behandeling varieert van 30 tot 45 minuten. Sinds 2013 liggen de erelonen tussen €45 en €55.

U krijgt na de behandeling een briefje mee voor de mutualiteit. Afhankelijk van uw mutualiteit krijgt u 5 maal of meer €10 terugbetaald per kalenderjaar. Sommige aanvullende ziekteverzekeringen betalen osteopathie terug. . Voor meer informatie kan u zich best wenden tot uw mutualiteit of verzekeringsagent.

Indien u tijdens het weekend met een dringend probleem niet bij ons terecht kunt, vind u de wachtdienst terug op professioneleosteopaten.be.